คุณครูพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์

  **** คุณครูพิมพ์สุดา   สันพนวัฒน์  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ****

                                                

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

22

login-1

login

  Skip course categories
  Skip available courses

  Available courses

  ง20242 การสร้างนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง 2/10)

  ง20241 การโปรแกรมเบื้องต้น ม. 2/13

  ง20241 การโปรแกรมเบื้องต้น ม.2/10

  ง20241 การโปรแกรมเบื้องต้น ม.2/9

  ง20241 การโปรแกรมเบื้องต้น ม.2/8 

  ง32101  เทคโนโลยีสารสนเทศ(5/13)  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557

  ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(5/7) ภาคเรียนที่ 1/2557

  ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 ภาคเรียนที่ 1/ 2557 ง32101(5/6)

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักกับภาษาโลโก

  ง20242 การสร้างนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง 2/9)

  แบบทดสอบปลายภาค


  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  (No news has been posted yet)